KİLİS KENT KONSEYİ

Kahraman ÜNLER (Kilis Kent Konseyi Genel Sekreteri)

(+90 348) 813 10 52
tukoderkahraman@hotmail.com
Cumhuriyet Meydanı Belediye Binası Kat 2 KİLİS
www.kiliskentkonseyi.org.tr