TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ

 • iletisim@kentkonseyleribirligi.com
 • (0266) 239 15 10/10 87

ÜYELİK FORMU

Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ne Üyelik Koşulları

Kim üye olur?

 1. Kent Konseyinin başkan ve genel sekreteri ya da bunlardan biri üye olabilir.

Hangi Kent Konseyleri’nin başkan-genel sekreterleri üye olabilir?

 1. Bütün kentlerin/illerin.

Üyelikten ayrılmak olabilir mi?

 1. Üye “ayrılıyorum” dediği zaman ayrılır.
 2. Başkan veya genel sekreterin görevi sona erdiği zaman üyeliği sona erer.

Nasıl üye olunur?

 • Bu sayfadaki üyelik formu doldurularak.

Üyeler gerçek ve tüzel kişi üyeler olmak üzere iki türlüdür

 • Gerçek kişi üyeler; fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Kent Konseyi Başkanı ve/veya Genel Sekreterleri Derneğe üye olur.
 • Kurumsal üyeler ise Belediye Birlikleri ile Yerel Yönetimler alanında faaliyet gösteren vakıf ve uluslararası kurum ve kuruluşlardır. Bunları, başkanları veya görevlendireceği kişi temsil eder.
 • Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
 • Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
 • Kent Konseyleri konusunda çalışan uzmanlar ve akademisyenler de yönetim kurulunun iznine tabii olmak üzere üyeliğe kabul edilebilirler.

(Detaylı bilgi için bakınız: Tüzük)

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Üyelik Formu
(*) ile işaretlenmiş olanlar doldurulması zorunlu verilerdir.

Temmuz 2020

 1. PZR
 2. PZT
 3. SAL
 4. ÇAR
 5. PER
 6. CUM
 7. CTS
 1.  
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 8. 5
 9. 6
 10. 7
 11. 8
 12. 9
 13. 10
 14. 11
 15. 12
 16. 13
 17. 14
 18. 15
 19. 16
 20. 17
 21. 18
 22. 19
 23. 20
 24. 21
 25. 22
 26. 23
 27. 24
 28. 25
 29. 26
 30. 27
 31. 28
 32. 29
 33. 30
 34. 31
 35.