TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ

 • iletisim@kentkonseyleribirligi.org.tr
 • (0266) 239 15 10/10 87

ÜYELİK ÖN BAŞVURU FORMU

Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ne Üyelik Koşulları

Kim üye olur?

 1. Kent Konseyinin başkan ve genel sekreteri ya da bunlardan biri üye olabilir.

Hangi Kent Konseyleri’nin başkan-genel sekreterleri üye olabilir?

 1. Bütün kentlerin/illerin.

Üyelikten ayrılmak olabilir mi?

 1. Üye “ayrılıyorum” dediği zaman ayrılır.
 2. Başkan veya genel sekreterin görevi sona erdiği zaman üyeliği sona erer.

Nasıl üye olunur?

 • Bu sayfadaki üyelik formu doldurularak.

Üyeler gerçek ve tüzel kişi üyeler olmak üzere iki türlüdür

 • Gerçek kişi üyeler; fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Kent Konseyi Başkanı ve/veya Genel Sekreterleri Derneğe üye olur.
 • Kurumsal üyeler ise Belediye Birlikleri ile Yerel Yönetimler alanında faaliyet gösteren vakıf ve uluslararası kurum ve kuruluşlardır. Bunları, başkanları veya görevlendireceği kişi temsil eder.
 • Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
 • Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
 • Kent Konseyleri konusunda çalışan uzmanlar ve akademisyenler de yönetim kurulunun iznine tabii olmak üzere üyeliğe kabul edilebilirler.

(Detaylı bilgi için bakınız: Tüzük)

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Üyelik Ön Başvuru Formu
(*) ile işaretlenmiş olanlar doldurulması zorunlu verilerdir.