TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ

  • iletisim@kentkonseyleribirligi.org.tr
  • (0266) 239 15 10/10 87

Kentim İçin Kendim İçin Hakkımı İstiyorum

           Yerel ve uluslararası belgeler ve politikalar, engellilere yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması ile engellilerin toplumsal yaşamın bir üyesi olarak yaşamlarını "engelsiz" sürdürebilmeleri için kent yönetimlerine önemli sorumluluklar yüklemektedir.

            Kentlerde yönetimler tarafından engelli bireylere sunulan hizmetlerde gözetilecek husus "hak temelli" bir görev ve hizmet anlayışına sahip olmaktır.

            Son yıllarda engelli bireyler ve ailelerine yönelik; gerek merkezi hükümet düzeyinde gerekse yerel yönetimler düzeyinde iyileştirici kararlar ve uygulamalar hayata geçirilmiştir.

            Engellilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam olarak katılabilmesinde hâlâ bazı eksiklerimizin olduğu da bir gerçektir.

            "Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artturmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak" görevi de olan kent konseyleri için "Kentim İçin Kendim İçin Hakkımı İstiyorum" başlıklı bir projeyle kentlerimizde "Engelli Danışma Merkezi" oluşturulmasına yönelik bir çalışmayı başlattık.

             İki pilot ilden biri olan Burdur'da, Birliğimizin kolaylaştırıcılığında Burdur Kent Konseyi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projenin alan çalışması bir raporla tamamlanmıştır. Bundan sonraki son adım ise, bu rapor doğrultusunda önerilen “Engelli Danışma Merkezi'nin kurulmasıdır.


Dosyayı görüntülemek için tıklayın