TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ

  • iletisim@kentkonseyleribirligi.org.tr
  • (0266) 239 15 10/10 87

Türkiye Kent Konseyleri Birliğinden Kamu Etik Mevzuatına Katkı

Türkiye Kent Konseyleri Birliğinden Kamu Etik Mevzuatına Katkı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti işbirliği ile yürütülen, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin yararlanıcısı olduğu Yerel Yönetim Reformu (LAR 3) programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kamu Etik Kurulu tarafından Haziran ayında tamamlanan yerel yönetimlerde “Mevzuat Boşluk Analizi” çalıştayı sonrasında “Nihai Tavsiye Belgesi” oluşturuldu.

Uygulama stratejileri çalıştayı ile bahse konu mevzuatlara ilişkin değişiklik ve/veya ikincil mevzuat önerilerinin etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik stratejileri belirlemek amacıyla 8-9 Temmuz 2020 tarihinde Ankara Bilkent Otelde iki günlük çalıştay yapıldı.

Yüksek yargı mensupları, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı uzmanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 18 kişilik heyet arasında Türkiye Kent Konseyleri Birliği adına Ekrem Aslan yer aldı.

            Çalıştaylar neticesinde arazi kullanımı, planlama, imar, ruhsatlandırma, ihaleler ve diğer hizmet süreçlerinde “Nihai Tavsiye Belgesi” niteliğinde yasa değişikliği teklifi hazırlanmak üzere “Mevzuat Boşluk Analizi” hazırladıklarını belirten Aslan, hazırlanan raporun Kamu Etik Kurulu tarafından yakın zamanda kamuoyu ve yasa yapıcılarla paylaşılacağını belirtti.